KOVÁCS EMŐKE ÍRÁSA

„A Balaton klímáia különleges helvzetéből ered. Képzeljünk el 75 km hosszú, átlag 3-4 m mélységű lemezt a nagv földtekén, ez a valóságban papírvékonvságnak felel meg. Vizét már a kora tavaszi napsugár egyenletesen melegíti át, az óriási horizont és a tó víztükre pedig hatalmas inszolációt okoz. Ily hatalmas és sekély tó Európának egyedülálló különlegessége. A Balaton különösen alkalmas egészséges, csakis üdülést igénylő gyermekek részére, akikre a balatonparti nyaralás nagyszerű hatású. Kedélyük szemmel láthatólag javul, étvágyuk, színük örvendetesen változik. Kiváló hatású lesz a Balaton fáradt, munkában túlhajtott felnőtt nőkre, akik valamely súlyosabb betegségen estek keresztül, valamely betegséggel szemben, csökkent ellenállóképességgel bírnak.” – ezt a véleményt a 20. század első felében egy orvosi szaklapban olvashatjuk a Balatonról. A Balaton gyógyító erejében sokáig hittek a hazai orvosok is. Nagyformátumú medikusokat mutatunk most be, akik tevékenységükkel, kutatásaikkal, szolgálatukkal fontos szerepet töltöttek be a tó életében.

Huray István és Balatonfüred

 Huray Istvánról (1828-1911), Balatonfüred fürdőorvosáról talán manapság kevés szó esik, de érdemei vitathatatlanok a füredi fürdőélet történetében. A pesti orvosi egyetemen diplomázott, majd a Tihanyi Apátság sebészorvosa lett. 1875-től Orzovenszky Károly füredi fürdőorvos mellett lett másodorvos. 1876 és 1910 között Balatonfüred fürdőorvosai posztjának betöltője. Legnagyobb szerepe a fürdő modernizálásában (fedett folyosó építése, gyógyterem létesítése, parkosítás, a fürdőintézet megújítása) és a nyugat-európai gyógymódok (tejsavókúra, szőlőgyógymód) bevezetésében volt. Füreden több impozáns házat is építtetett. Népszerűségét nemcsak gyógykezelései sikerességének, hanem annak is köszönheti, hogy Jókai Mór, a nagy mesélő sógora volt. Laborfalvi Róza nővérét, Laborfalvi Jozefát vette feleségül. Amíg Jókaiék háza nem épült fel, addig többször laktak a fürdőorvosnál. Huray István a tihanyi temetőben nyugszik, Balatonfüreden utcanév, Füreden, a Jókai utcában, egykori lakóháza falán tábla őrzi emlékét, rajta Keresztury Dezső Orvos című versének részlete olvasható.

balaton-hires-orvosai-1resz

Kép: likebalaton.hu

Huray István alakját Eötvös Károly is megörökítette, természetesen Jókai Mór kapcsán. A Balaton történetének érdekes részleteit bemutató Eötvöst idézzük most: „Volt azonban egy jó barátja s neje, Laborfalvy Róza után kedves rokona. Ez volt Huray, Balatonfüred főorvosa. Ez bízott az ő Balatonjában, Balaton vizének, napja sugarának, levegője illatának csodatévő erejében. Azt tanácsolta Jókainak: töltse nyarát Balatonfüreden, elmúlik minden veszedelme, minden nyavalyája, akár őseitől örökölte, akár maga szerezte. Úgy is lett. Jókai a Balatonhoz költözött, s azóta olyan egészséges lett, mint a makk. Holmi hörgő hurutok, mellvérzések, kínos köhögések úgy elmúltak, mintha sohase lettek volna. Meghízott, megszínesedett, munkáló kedve is fokozódott. Valóságos csoda történt vele.

Főkép: pinterest

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke