KOVÁCS EMŐKE ÍRÁSA

„A Balaton klímáia különleges helvzetéből ered. Képzeljünk el 75 km hosszú, átlag 3-4 m mélységű lemezt a nagv földtekén, ez a valóságban papírvékonvságnak felel meg. Vizét már a kora tavaszi napsugár egyenletesen melegíti át, az óriási horizont és a tó víztükre pedig hatalmas inszolációt okoz. Ily hatalmas és sekély tó Európának egyedülálló különlegessége. A Balaton különösen alkalmas egészséges, csakis üdülést igénylő gyermekek részére, akikre a balatonparti nyaralás nagyszerű hatású. Kedélyük szemmel láthatólag javul, étvágyuk, színük örvendetesen változik. Kiváló hatású lesz a Balaton fáradt, munkában túlhajtott felnőtt nőkre, akik valamely súlyosabb betegségen estek keresztül, valamely betegséggel szemben, csökkent ellenállóképességgel bírnak.” – ezt a véleményt a 20. század első felében egy orvosi szaklapban olvashatjuk a Balatonról. A Balaton gyógyító erejében sokáig hittek a hazai orvosok is. Nagyformátumú medikusokat mutatunk most be, akik tevékenységükkel, kutatásaikkal, szolgálatukkal fontos szerepet töltöttek be a tó életében.

Thanhoffer Lajos és Siófok

Thanhoffer Lajost (1843-1909) a 19. század második felének egyik leghíresebb orvos-anatómusaként jegyezték, tudományos tevékenysége folytán egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Orvostanhallgató korában kiemelkedőnek számítottak mikroszkóppal végzett vizsgálatai, kutatásai. Tudásának köszönhetően hamarosan tanársegéd lett az orvostudományi egyetem élettani tanszékén, 1872-ben pedig már – szövettanból és vegytanból – habilitált magántanárként oktatott. A 19. század végére az pesti orvosi egyetem szövettan és bonctan tanára lett, de az állatorvosi akadémián is tanított szövettant. Nemcsak mint egyetemi tanár és sebész, hanem az első magyar szövettan könyv írójaként is igen híressé vált. Mindezek mellett modern szövettani laboratóriumot működtetett, az egyetemi oktatásai során pedig mikroszkópos bemutatókat tartott. Összehasonlító anatómiai tanulmányai is kiemelkedőek, de illusztrációi is egyedülállók. A dualizmus idején végzett kutatásai közül szenzációnak számítottak a zsírfelszívódásra, az izomvégződésekre, a csigolya közti dúcokra vonatkozó vizsgálatai, megállapításai. A számos címmel és ranggal kitüntetett – a német helyett magyar nyelven oktató – Thanhofferről szóló források kevésbé térnek ki arra, hogy a kiváló orvosdoktor a Balaton elkötelezett rajongója is volt egyben.

balaton-hires-orvosai-4resz

Nagy szerepet vállalt a 19. század végére igen nevessé váló Siófok népszerűsítésében, 1897-ben villát is építtetett a parthoz közeli szakaszon. A historizáló stílusú impozáns épület több korabeli fotó és képeslap központi illusztrációjává vált. Thanhoffer nemcsak neves nyári lakhelyével, hanem írásaiban is propagálta az általa igen szeretett tavat. Szerzője volt a balatoni fürdők kedvező hatásáról szóló kis füzetnek is, amelyet neves budapesti orvosok jegyeztek. Thanhoffer Lajos villája később Siófok történelmi jelentőségű épülete lett: Horthy Miklós kormányzó főhadiszállásaként szolgált 1919 augusztusában, majd 1945 után államosították, vállalati üdülő lett. Néhány éve a siófoki önkormányzat felújította, ezzel – a ma már vendégházként működő villa – méltán nyerte el az Örökségünk, Somogyország kincse címet. Thanhoffer Lajos írásaiban legfőképpen arra hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton és Siófok kedvezőbb adottságú, mint a külföldi, drága üdülőhelyek, ezzel is ösztönözve a pihenni vágyókat a balatoni nyaralásra: „Nemsokára Siófok 7 éves lakosa leszek, alig megyek el nyárra, máshová nem vonz a déli vagy északi tenger moraja, vagy Svájcz bércei és havasai, nem annyira legalább, mint annak előtte. Az ún. brise, az a fuvallat, az a kellemes légáramlat, amely mindig legyezi Siófokon az ember arcát, engem is, környezetemet is kipirított; lélekzésem könnyű lett, csak úgy szívtam magamba a levegőt, mint Biarritzban s ezerszer jobban, mint az Északi tenger hideg, viharos lehét. Bolond vagy magyarom! Ide jöjj, ne menj Te máshová; – ezek a gondolatok szálltak meg; hát még midőn csónakázni mentünk. Étvágyunk délben oly óriási lett, hogy emlékezetem óta olyan nem volt sehol a világon.”

A Balaton híres orvosai- 1. rész

A Balaton híres orvosai- 2. rész

A Balaton híres orvosai- 3. rész

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke