KOVÁCS EMŐKE ÍRÁSA

„A Balaton klímáia különleges helvzetéből ered. Képzeljünk el 75 km hosszú, átlag 3-4 m mélységű lemezt a nagv földtekén, ez a valóságban papírvékonvságnak felel meg. Vizét már a kora tavaszi napsugár egyenletesen melegíti át, az óriási horizont és a tó víztükre pedig hatalmas inszolációt okoz. Ily hatalmas és sekély tó Európának egyedülálló különlegessége. A Balaton különösen alkalmas egészséges, csakis üdülést igénylő gyermekek részére, akikre a balatonparti nyaralás nagyszerű hatású. Kedélyük szemmel láthatólag javul, étvágyuk, színük örvendetesen változik. Kiváló hatású lesz a Balaton fáradt, munkában túlhajtott felnőtt nőkre, akik valamely súlyosabb betegségen estek keresztül, valamely betegséggel szemben, csökkent ellenállóképességgel bírnak.” – ezt a véleményt a 20. század első felében egy orvosi szaklapban olvashatjuk a Balatonról. A Balaton gyógyító erejében sokáig hittek a hazai orvosok is. Nagyformátumú medikusokat mutatunk most be, akik tevékenységükkel, kutatásaikkal, szolgálatukkal fontos szerepet töltöttek be a tó életében.

Preysz Kornél és Siófok

Preysz Kornél (1859-1925) orvosdoktor, királyi közegészségügyi felügyelő, gyógyvízsszakértő, balneológus és klimatológus, azon neves személyek közé tartozik, akik 1890 táján részt vettek a siófoki fürdőtelep megalapításában. A Siófok-Balatonfürdő Rt. tagjaként elsősorban a Balaton egészségre gyakorolt hatásának bizonyításával igyekezett felhívni a figyelmet a térségre. Mindemellett országos szinten is a magyar fürdőügy kiemelkedő alakjaként tartották számon: 1903-ban közegészségügyi főfelügyelő lett, szerkesztője volt az Egészségügyi Közlönynek, a Balneológia Értesítőnek, valamint a Fürdőirodalmi és közegészségügyi könyvtárnak. Külföldi tanulmányútja során a tengeri fürdőknél valamint klimatikus gyógyhelyeken végzett vizsgálatokat. Ezt követeőn írta meg a balatoni fürdőkről és azok hatásáról szóló munkáit.

1893-ban, Siófok címmel napvilágot látott – majd több nyelven is megjelent – munkája tulajdonképpen egy turistacsalogató kalauz.  Azt a folyamatot ábrázolja, hogy a „Balaton-fürdő- szálloda és részvénytársaság” milyen nagy munkával és milyen lépésekben építette ki a siófoki üdülőkomplexumot. Széleskörű ismertetése a Balaton hidrológiai elemzését is tartalmazza: táblázatokban, statisztikákban mutatta be a Balatonban lelhető ásványi anyagokat. Az egyike volt azoknak, akik azt a véleményt képviselték, hogy a Balaton vize gyógyvizekhez hasonlatos.

balaton-hires-orvosai-5resz

Munkáival nagyban hozzájárult a Balaton népszerűsítéséhez, mint ismert orvos elsősorban egészségügyi érveket felhozva igyekezett minden gyógyulni és pihenni vágyót a tó partjára terelni, gyakori érvei közül az alábbit hozzuk példaként: „a kinél kóros a véralkat, csökkent az életerő, kifáradt, vagy épen kimerült az idegrendszer, szellemi foglalkozás, üzleti gondok s egyéb oknál fogva a nélkül mindez komolyabb bántalom alakjában már határozott alakot öltött volna. Fel kell említenem még azt is, hogy különösen nőkre, akik a nagyváros falai közt rossz levegőben töltik az év legnagyobb részét, akiknél a mozgás hiánya s egyéb kóros hatányok folytán elgyengült az idegrendszer, hiányos a vérképződés, a Balaton-fürdők kitűnő hatással vannak.”

A Balaton híres orvosai- 1. rész

A Balaton híres orvosai- 2. rész

A Balaton híres orvosai- 3. rész

A Balaton híres orvosai- 4. rész

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke