KOVÁCS EMŐKE ÍRÁSA

„A Balaton klímáia különleges helvzetéből ered. Képzeljünk el 75 km hosszú, átlag 3-4 m mélységű lemezt a nagv földtekén, ez a valóságban papírvékonvságnak felel meg. Vizét már a kora tavaszi napsugár egyenletesen melegíti át, az óriási horizont és a tó víztükre pedig hatalmas inszolációt okoz. Ily hatalmas és sekély tó Európának egyedülálló különlegessége. A Balaton különösen alkalmas egészséges, csakis üdülést igénylő gyermekek részére, akikre a balatonparti nyaralás nagyszerű hatású. Kedélyük szemmel láthatólag javul, étvágyuk, színük örvendetesen változik. Kiváló hatású lesz a Balaton fáradt, munkában túlhajtott felnőtt nőkre, akik valamely súlyosabb betegségen estek keresztül, valamely betegséggel szemben, csökkent ellenállóképességgel bírnak.” – ezt a véleményt a 20. század első felében egy orvosi szaklapban olvashatjuk a Balatonról. A Balaton gyógyító erejében sokáig hittek a hazai orvosok is. Nagyformátumú medikusokat mutatunk most be, akik tevékenységükkel, kutatásaikkal, szolgálatukkal fontos szerepet töltöttek be a tó életében.

Dr. Korányi Frigyes és Balatonföldvár

Korányi Frigyes (1828-1913) neve kapcsán leginkább a tuberkolózisos tüdőbetegség hatékony gyógyítását említjük. Valóban ez a híres orvosprofesszor legnagyobb orvosi eredménye, de a Balatonnal való kapcsolata is igen értékes és érdekes. Korányi Frigyes ugyanis Széchényi család háziorvosa is volt, és egyike azoknak, akik a családot a balatonföldvári fürdőtelep létrehozására ösztönözték. A neves orvos, főrendiházi tag, aki a tüdőbetegek gyógyítása mellett a hazai orvosképzést is nagyban modernizálta, az első közt építtette meg Balatonföldvár egyik ékességét, azt a várszerű, neoromán stílusú villát, amely 1896-ban készült el, a neves építész, Bobula János tervei alapján. A villában nemcsak az idősebb Korányi, hanem fia, a modern veseélettan és vesekórtan képviselője, Korányi Sándor (1866-1944) is több nyarat töltött. A balatoni településen emléktábla és utca őrzi Korányi Frigyes nevét.

balaton-hires-orvosai-6resz

Kép: wikipedia

A neves professzor Egy séta a Balaton partján (1888) című írásában hitet tett a Balaton mellett és a vidék fásításában látta a továbbfejlődés lehetőségét. Írásain – a szakmai érvek mellett – mindig átüt a határtalan lokálpatriotizmusa is: „Az Isten jóvoltából származó kincs, a Balaton, meg van adva; villát, fürdőházat, ha úgy tetszik várost egy év alatt lehet építeni, csak kedv és pénz legyen hozzá: de fát, a vele járó egészségi és klimatikus viszonyokat, a tőle származó árnyat és kedélyüdülést, mindezt csak évekre és évtizedekre terjedő idő és szorgalom adhatja meg. Ki kételkedhetik azon, hogy mihelyt a Balatonparton növényzet és erdő telepíttetik meg: a főváros közönsége nem fog a 15 órányira fekvő wörthi és még messzebb fekvő veldeni, a kicsinyes ossiachi és más ilynemű tavakhoz vándorolni üdülés végett, hanem felhasználja a 3-4 óra alatt és majdan még rövidebb idő alatt elérhető Balaton-partot, hogy pihenjen, üdüljön és gyógyuljon.

A Balaton híres orvosai- 1. rész

A Balaton híres orvosai- 2. rész

A Balaton híres orvosai- 3. rész

A Balaton híres orvosai- 4. rész

A Balaton híres orvosai- 5. rész

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke