Az európai hagyomány szerint és a magyar jog szerint a házasság egy férfinak és egy nőnek jogilag elismert, szabályozott életközössége, monogám kapcsolata. Más társadalmakban megtalálható példa a többnejűségre vagy a többférjűségre is, ezt hívják poligámiának. Különböző vallások különféleképp értékelik. Sokáig elfogadott volt Afrikában, Kínában és a Közel-Kelet egyes országaiban a mai napig. Míg a mormon és az iszlám szerves részét képezi, addig a katolikus vallás csak a monogámiát fogadja el. Magyarországon a házasságkötés jogi cselekmény és polgári szertartás nélkül a templomi szertartást nem tekintik törvényesnek. Fordítva viszont jogerős.
 
A polgári házasságkötés törvényi feltételei:
  • érvényes lakcím illetve személyi igazolvánnyal kell rendelkezzen mindkét házasulandó fél 
  • amennyiben ez külföldi lakhely, abban az esetben szükséges a magyar útlevél és születési anyakönyvi kivonat, illetve egy igazolás, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal állít ki
 
 
Családi állapotunk lehet nőtlen, illetve hajadon vagy lehetünk özvegyek, ami esetén kötelező az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonatának benyújtása. Amennyiben voltunk már házasok, de elváltunk, szükséges bemutatni a jogerős válóperi ítéletet. Külföldi állampolgárság esetén be kell mutatni egy tanúsítványt – hiteles magyar fordításban –, melyben saját országa szerint törvényes házasságot köthet az adott személy, hogy nincs törvényi akadálya a házasságnak, illetve a születési anyakönyvi kivonatát és az érvényes személyi igazolványt is be kell mutatnia. Természetesen ezzel még nincs vége a tudnivalók és tennivalók hivatalos listájának, májusi cikkemben láthatják a folytatást.
 
Fő kép: Annadoraphotography
 
Schellné Kecskeméti Anna
esküvőtanácsadó, rendezvényszervező
kreatív fotográfus
06304080621