Az életben a békés, boldog állapotok létrehozásának egyik alapvetően fontos tényezője az egészséges határok felállitása. Az egészséges határok felállítása nagymértékben függ az önbecsülés, és saját magunk tiszteletének gyakorlásától.

 

Ha csalódás ért bennünket a múltban, engedjük el, adjuk át a múltnak. Ápoljuk a barátságot az olyan emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkoznak, és akiktől támogatást kapunk. Azoktól pedig, akik miatt lehangoltak leszünk, tartsunk udvariasan egy bizonyos távolságot. Bízzunk saját magunkban!

 

A belső harmónia állapota nagymértékben befolyásolja döntéseinket Ha örömteli és bizakodó érzésekkel rendezzük be otthonunkat a feng shui alapján, környezetünket a legcsodálatosabb energia fogja betölteni, ami vonzza és megtartja a szeretetet.

 

 

Egyéniséggé válás és önbecsülés

 

 

Környezetünk személyes tulajdonságainkat tükrözi, kapcsolataink, ugyanígy  személyiségünk különböző aspektusainak tükörképét mutatják. Egy kapcsolat lényegében egy kollektív tér. Mi magunk partnerünkkel spontán közös pszichikai teret hozunk létre, a kapcsolat kezdetekor. Ebben a térben természetes módon foglaljuk el állásainkat, vagy vesszük fel a polarizált pozíciókat, azért, hogy átadhassuk és átélhessük, ami bennünk közös.  Ennek a kölcsönös átadás gazdagsága és mélysége határozza meg a kapcsolat minőségét.

 

A szó legtágabb értelmében minden érző lény egy univerzális pszichikus térben vesz részt. Ez az univerzális tér vagy világ-lélek képezi a hátterét minden egyes személyiségnek. Minden ötletünk, mindaz, amit másokról hiszünk, mindaz, amit másokban látunk, elménkben létezik éppúgy, mint mindenki más elméjében. Minden tükröződik mindenben. A világ-lélek nem csupán minden lélek eredete, hanem ez teszi lehetővé, hogy tanuljunk egymástól, megértsük egymást és univerzális tudásra tegyünk szert azáltal, hogy saját szívünkbe nézünk.

 

Minden ember életében egyéni fejlődése során bizonyos jellemvonások nagyobb hangsúlyt kapnak, más vonások eltűnnek. Amikor egyéniségekké válunk, egy szüntelen folyamaton megyünk keresztül, azt mondogatva magunkban: Ez vagyok én. Én nem vagyok az.  E folyamat egy része neveltetésünkből és szocializációs állapotunkból fakad, egy része pedig előzetes beidegződésekből.  Ha nem lennénk egyedi személyiségek, valamennyiünket egyidejűleg  ugyanazok a dolgok vonzanák és ugyanazok taszítanák. Sajátos személyiségünkből adódik, hogy bizonyos dolgokhoz affinitást, más dolgok irányában pedig ellenérzést tapasztalunk magunkban.

 

 

 

Konfliktusok és önbecsülés

 

 

Mindig megtaláljuk kiegészítéseinket. Amikor az életben eljutunk arra a pontra, hogy készen állunk egy tartós szerelmi kapcsolatra vagy házasságra, akkor ez meg fog történni. Ezzel szemben, ha megoldatlan belső konfliktusaink vannak, olyan embereket fogunk vonzani illetve olyanokhoz fogunk vonzódni, akik hasonló konfliktusokkal küzdenek. Ez így természetes.  Azok a kapcsolatok, amelyekben konfliktusokat élünk meg, sok mindenre megtaníthatnak minket saját magunkról és segíthetnek fejlődésünkben, ha szem előtt tartjuk, hogy a kapcsolat terében  létező  konfliktus mindkét oldala saját elménkben is jelen van. Ha magunkévá tesszük a konfliktus mindkét oldalát és megtanuljuk azt, amit ebből meg kell tanulnunk, akkor a konfliktust elfogadjuk és túllépünk rajta. Ha azonban kilépünk egy konfliktust hozó kapcsolatból anélkül, hogy a konfliktus bennünk rejlő  eredetével felismerése után  megbékéltünk volna, nagy az esélye annak, hogy ugyanennek a mintának egy másik variációja újból megjelenik majd egy későbbi kapcsolatunkban.

 

 

 

Jól működőm kapcsolat és az önbecsülés

 

 

A jól működő kapcsolat titka az önismeret és önelfogadás. Az önismeret az ön-tükröződésen múlik. Az ősi Kínában az emberek a saját magukról való meditálást a harmonikus kapcsolatok alapelemének tekintették, a barátságoktól kezdve a házasságon, családon és közösségeken keresztül egészen a birodalom megszervezéséig kiterjesztve ezt az alapelvet.

 

 

Szilvásy Judit okl. mérnök

Feng Shui oktató-tanácsadó

www.fengshuibolt.hu

 

www.fengshui.hu

0630 95 905 95