Ungár Margit

1896-ban, a bölcsészettudományi és orvosi kart nyitották meg a lányok előtt. A jogikar ekkor még bevehetetlen volt egy fiatal tanulni vágyó lány számára, még az 1920-as években is. Persze volt, aki sikerrel próbálkozott. Ungár Margit is tagja volt azoknak a nők körének, akik utat nyitottak nőtársaik számára, hogy jogászokká, közgazdászokká, vagy akár mérnökké válhassanak.

Ungár Margit, bátyja is jogász lévén, sokat húzta húgát, hogy tanuljon is ügyvédnek. Ekkor különleges elbírálással volt rá lehetőség. Természetesen a bíráló bizottságok minden egyes tagja férfi volt.  Margit első nőként jelentkezett a Jogi Egyetemre. Felvették, alig volt első éves, amikor a Minisztérium visszavonta a rendeletét, miszerint Nők is tanulhatnak a jogi egyetemen. Szerencsére ez a rendelet nem vonatkozott aktív hallgatókra, azaz az egyetlen Nőre, aki abban a pillanatban a Jogi Egyetemen tanult. Tehát Margit folytathatta a jogi tanulmányait.

Újabb akadályozó tényező akadt még: kilátástalan volt Margit számára, hogy bármelyik ügyvédi iroda alkalmazza e, mint ügyvédtanonc, Nőként. Szavazásra bocsájtották, hogy Margit egyáltalán lehet ügyvédjelölt. Bátyja lett a pártfogója, így a szavazást megnyerte. Ügyvédi gyakorlatot dr. Vági Józsefnél folytatta, bátyja irodája után. Józseffel egymásba szeretnek, és hamarosan össze is házasodnak. Ügyvédi vizsgájára,1928-ban, bátyja és férje kísérte el. Akkora szenzációnak számított, az első nő jogi záró vizsgája, hogy a korabeli lapok is beszámoltak az esetről.

A vizsgálóbizottság elnöke dr. Vargha Ferenc koronaügyész is, aki már az első vizsgán ezzel a néhány szóval gratulál az első női jelöltjének: „Sok férfi tanulhatna magától…” Ungár Margit, kitűnő eredménnyel végezte el a jogi egyetemet.

Először kellett javítani a diploma szövegét, Úr-ról, Úrhölgyre. Még diplomáját is rózsaszín selyemborításba tették, az addigi szokásos komoly fekete kötés helyett. 1930-ban, már 27 ezer végzett ügyvédből 79 volt nő, ez a szám az elmúlt évtizedek alatt jócskán megváltozott, ma már a vezeti ügyvédi irodákban 44%-ban nők dolgoznak ügyvédként. Köszönhetően  Ungár Margitnak, az első magyar ügyvédnőnek.

Tolvaly Orsolya