Felhívjuk szíves figyelmét, hogy oldalunk a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket használ. Bővebb információért kattintson ide.

Adatkezelési nyilatkozat - GDPR

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.

 

Az adatkezelő neve: Image Point Trend Kft.
Képviseli: Kovács Magdolna
Székhelye: 1158 Budapest Jolán u. 30.
Levelezési címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3.20
Email elérhetősége: media@csakanoknek.hu
Telefonos elérhetősége: +36-70-430-5377 (nem rögzített vonal):
WEB lapja: https://csakanoknekmagazin.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)
Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

 

 

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli.

 

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést.

 

 

A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz:

 

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

 

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

 

 

Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

 

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

 

 

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

magánszemély klubtag családi és utóneve, telefonszáma, email címe

a regisztráció a Csak a nőknek klub rendezvényeire, kapcsolattartás

az első regisztráció kezdetétől visszavonásig

társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap

Egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

konferencia vendégek neve, email címe, telefonszáma, fényképe

részvétel megszervezése, kapcsolattartás

a konferencia szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 12 hónap

közösségi vagy üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videó

dokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőknek

a rendezvény szervezői üzleti tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

fényképek, videók a vállalkozás honlapján az ügyfelekről

dokumentálás, a tevékenység bemutatása az érdeklődőknek

az ügyfelek egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma

információ nyújtása, kapcsolattartás

a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 12 hónapig

a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport), Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon a Vállalkozás zárt csoportjába önkéntesen jelentkező neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Vállalkozás Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartás

az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

A Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (zárt csoport), Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon a Vállalkozás zárt csoportjába önkéntesen jelentkező neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Vállalkozás Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartás

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Vállalkozás Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartás

a web áruházba önkéntesen regisztráltak neve, email címe, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma, a bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, cookiek által a számítógép egyedi böngészője

értékesítés, információ nyújtása, kapcsolattartás

a feliratkozástól a visszavonásig

direkt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, életviteli, vitamin fogyasztási szokásai

direkt marketing tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám, életviteli, vitamin fogyasztási szokásai

az adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig

felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma

jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása

a válasz kiküldésétől számított 5 év

 

Az adatok megadása a Vállalkozás szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

 

 

Az adatkezelők köre

 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek az Image Point Trend Kft. munkavállalói/megbízottjai.

 

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

A Vállalkozás adattovábbítást végez. A direkt marketing megbízásoknál továbbítja a megbízóknak a kérdőíveket.

 

A Vállalkozás adatfeldolgozót igénybe vesz – a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe.

 

 

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

 

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

 

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

 

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

 

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

 

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

 

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

 

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalatnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 30 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

 

 

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

 

 

Budapest, 2018. 05.25

Image Point Trend Kft