„Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.”

Bibó István történész

A békeszerződésnek nevezett inkább kényszerszerződés aláírásának napjára emlékezünk. Ez a nap a magyar történelem egy gyász napja is, hiszen olyan veszteségeket szenvedtünk el azáltal, hogy területeket csatoltak el Magyarországtól, amit a mai napig csak foltozgatni tudunk.

2010-től ez a nap az összetartozás napja is, hogy kifejezhessük az elcsatolt területeken kitartó magyaroknak hálánkat! Hálásak vagyunk, hogy maradtak és a mai napig kitartanak, ápolják a nemzet ünnepeit, szokásait. Folyamatosan küzdenek a megélhetésért olykor, de nem tántoríthatják el őket onnan, ahová születtek és ahol őseink is éltek, letelepedtek, családot alapítottak.

Köszönöm minden határon túli magyarnak, hogy igazi lámpásai a hazának!

A Magyar Királyság lakóinak száma 20 886 487-ről 7 615 117 lett.

Magyarország területe 282.000 négyzetméterről 93.000 négyzetkilométerre változtatták kényszerrel.

1920. június 4.-én aláírták versaillesben a Nagy-Trianon kastély termében az országot megcsonkító békediktátumot. Döntöttek, hogy mi már nemzetként ne dönthessünk. Szomorú valóságos kényszer helyzete ez a történelemnek, ami reméljük, soha többé nem ismétlődik meg. Soha többé nem lesz a nemzetre kényszerítve egy olyan igazságtalan szerződés, mint a Trianoni.

Mi az, amit mégis tanulhatunk és tehetünk ebben a helyzetben?

AZ ÖSSZETARTOZÁS ERŐSÍTÉSE!

Feladatunk és kötelességünk megtanítani ezt a helyzetet gyermekeinknek, hogy tanuljanak a történelemből! Fontos, hogy tudjuk, nem vagyunk kis nemzet, hanem még mindig nagy nemzetként élünk! Igyekezzünk, ha tehetjük megismerni az elszakított területen élőket, mert csodálatos dolgokat visznek kint végbe! Segítsük egymást, ahogy tudjuk és imáinkban is gondoljunk rájuk! Az elcsatolt területeket még mindig tekintsük saját örökségünknek és ismertessük meg gyermekeinkkel!

Mert ez a helyzet tanít minket: ÖSSZETARTOZÁSRÓL, FÁJDALOMRÓL, TEHETETLENSÉGRŐL, SZERETETRŐL, KITARTÁSRÓL, MEGBECSÜLÉSRŐL, KÜZDELEMRŐL, BIZALOMRÓL, HITRŐL. Amelyik erények a legnemesebb szívek ismérvei is egyben.

Mitruczky Szandra