Amikor  jön a  Karácsony,  a  legtöbb ember  elrejti  fájdalmát. Vannak olyanok is,  közöttük én is, akik  évekig  nem elrejtettem, hanem előhoztam, újra étem őket. Így még kegyetlenebb,  fájdalmasabb  lett ez az Ünnep,  ami  odáig  fajult, hogy  már nem is kívántam az  év végét. 

 

7.éve, hogy  a sors megtaláltatott egy  rendkívüli  emberrel,  aki  szeretetre  éhes,  szeretetet  adni  akaró és tudó FÉRFIEMBER. Ő Péter,  aki  ma  már  a Párom, a Társam, a Szerelmem,  a Mindenem, az Életem  Értelme,  aki Felemel, Megerősít,  Tisztel, Elfogad,  Értékel.

 

Újra olvasva életem eddig eltöltött  idejét,  a nélküle eltöltött évek tapasztalatát  felelevenítve és tanulva  belőle,  üzenetként  írom minden olvasómnak, az  alábbi  sorokat.

 

Karácsony  előtt,  után,  bármikor,  amikor  nem találják a kiutat,  elkeseredtek és  egyedül érzitek magatokat  ebben a zűrzavaros  és  értékrend  nélküli  világban, csak keressétek elő ezt az üzenetet.

 

 

 

A depresszió legyőzése

 

A depresszió legyőzéséhez vezető út, ha megfelelő nézőpontból szemléljük az életet.

 

„Illés ugyanolyan ember volt, mint mi…” (Jakab 5:17)

 

Illés, aki három évig rettenthetetlen volt, megijedt, amikor Jezábel megfenyegette őt. Ezért elmenekült a pusztába, ahol depresszióba esett, és kijelentette: „Elég most már, Uram! Vedd el életemet!” (1Királyok 19:4). Illés tökéletes jelölt volt a depresszióra, amikor testileg-lelkileg kimerült, és fenyegetve érezte magát. Egész rakat érzelmi problémája volt: félelem, megbántottság, bűntudat, harag, magányosság és aggodalom. Ugyanazokkal a problémákkal küszködött, mint mi. Olyan búskomorságba esett, hogy meg akart halni!

 

Miért keveredünk ilyen érzelmi zűrzavarokba? Néha azért, ami történik velünk, a rossz körülmények miatt. De sokkal gyakrabban hibás gondolkodásmódból eredően. Érzelmeinket gondolataink generálják, és ha ártalmas módon gondolkodunk, akkor nyomottan fogjuk érezni magunkat. Érzelmeink abból fakadnak, hogyan értelmezzük az életet, és ha a szemléletmódunk mindig negatív, akkor mélyrepülésbe kezdünk. Ahhoz, hogy megszabadulj az ártalmas érzelmektől, meg kell tanulnod megváltoztatni a gondolkodásmódodat. Ezért mondja a Biblia, hogy „változzatok meg értelmetek megújulásával” (Róma 12:2).

 

A depresszió legyőzéséhez meg kell tanulnod a rossz gondolkodásmódot és helytelen hozzáállást jóra cserélni. Ha ezt megteszed, akkor Jézus szavaival fogalmazva: „megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8:32).

 

A depresszió legyőzéséhez vezető út, ha megfelelő nézőpontból szemléled a dolgokat.

 

 

A depresszió legyőzése

 

Ahhoz, hogy le tudd küzdeni a depressziót, Isten Igéjét kell tanulmányoznod, és gyakorolnod kell, hogy érzéseidet összhangba hozd.

 

A Bibliában ezt olvassuk: „Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre. Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt…” (1Királyok 19:3–4).

 

Miben tévedett Illés? Ugyanabban, amiben néha mi is, amikor depresszióba esünk: az érzéseinkre figyelünk a tények helyett. Olyankor történik ez, amikor a padlón vagyunk. Illés csődtömegnek érezte magát, mert egy eset megrémítette őt. Azt gondolta magáról: „Micsoda gyáva alak vagyok! Miért menekülök?” Ettől aztán kudarcérzete támadt, és csődtömegnek tartotta magát. Az érzések gyakran hazudnak; és ha arra figyelünk, amit érzünk ahelyett, hogy a valóságra összpontosítanánk, bajba kerülünk. Például, ha egyik téren hibázunk, hajlamosak vagyunk minden téren vesztesnek érezni magunkat. Ez egy tévhit. Mindenki hibázhat, és megtörténhet, hogy egyik téren kudarcot vallasz, de attól még nem vagy teljes kudarc. Mentálhigiénés szakértők arra biztatnak, hogy adjuk ki magunkból, vezessük le érzéseinket. Ez azonban nem teljes válasz, mert az érzések közismerten megbízhatatlanok. Isten nem azt mondja, hogy ismerjük meg érzéseinket, hanem azt, hogy ismerjük meg az ő Igéjének igazságát, mert végeredményben ez az, ami szabaddá tesz minket (ld. János 8:32).

 

 

A depresszió legyőzése

 

Kezdd el újraprogramozni az elmédet a jó gondoltok erejével

 

„Elég most már, Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!” (1Királyok 19:4)

 

A depresszió egy másik okozója, ha másokhoz hasonlítgatjuk magunkat. Így gondolkodunk: „Ha olyan lehetnék, mint X.Y., akkor boldog lennék.” De ha másokhoz hasonlítgatod magad, azzal magadnak keresed a bajt (ld. 2Korinthus 10:12). Egyetlen ember igyekezz lenni: önmagad! Ha megpróbálsz másvalakit utánozni, és úgy próbálsz viselkedni, mint ő, végül elkerülhetetlenül depresszióba esel. Őszintének kell lenned önmagaddal, és vállalnod kell magadat. Csak ennyit vár tőled. Ha másokhoz kezdjük hasonlítani magunkat, egy újabb csapdába esünk: gyengeségeinket az ő erősségeikhez hasonlítjuk. Elfeledkezünk arról, hogy azok az emberek talán épp azon a téren gyengék, amiben mi erősek vagyunk. Sőt, mi több, megpróbáljuk magunkat önkritikával és kárhoztatással ösztönözni. Ilyenkor mondogatjuk a „kellene” mondatokat: „Olyannak kellene lennem, mint az az ember. Rendesebbnek kellene lennem. Képesnek kellene lennem rá. Abba kellene már hagynom.” Mintha az önostorozás bármit is változtatna rajtunk! A nyaggatás nem működik, ha egy másik emberrel tesszük, és akkor sem, ha önmagunkkal. Akkor hát mi a megoldás? Kezdd el újraprogramozni az elmédet a jó gondoltok erejével!

 

 

A depresszió legyőzése

 

Ha megtetted a magad részét, akkor lépj hátra és várd a jó eredményt!

 

Egy másik dolog, ami depressziót okoz, ha hamis vádaskodást magunkra veszünk. Ha olyan dolgot vállalunk magunkra, ami nem a miénk, akkor túl nehéz terhet cipelünk. Ha szokásod segíteni másokon, akkor hamar felismered, hogy az emberek nem mindig úgy reagálnak, ahogy szeretnéd. Ez egyformán igaz gyermekeidre, barátaidra, házastársadra és munkatársaidra is. Az emberek sokféle módon reagálnak, és te nem vállalhatsz felelősséget az ő reakcióikért. Ha más emberek döntései miatt magadra vállalod a felelősséget, akkor túl nagy terhet veszel magadra, ami óhatatlanul lenyom. A legjobb esetben is csak hatással lehetsz emberekre, de nem irányíthatod őket. A végső döntés az övék, ezért ne engedd, hogy lenyomjon valami, ami felett nincs irányításod. Bármikor, amikor megpróbálsz elítélni, meggyőzni, megtéríteni, irányítani vagy megváltoztatni egy másik embert, akkor saját magadat teszed ki gyötrelemnek. Ezért ha megtetted a magad részét, akkor lépj hátra és várd a jó eredményt!

 

 

A depresszió legyőzése

 

Ha depressziósnak érzed magad, állj fel, és mondd: „Ez is el fog múlni.”

 

„Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni.” (1Királyok 19:10)

 

Íme, a következő tévedés, ami kiváltotta Illés depresszióját: a negatívum felnagyítása. Ez a jó öreg „mindenki ellenem van” gondolkodásmód. Valójában szinte senki sem volt Illés ellen. Egyetlen személy volt vele ellenséges, de az ő fenyegetése sem volt valódi. Jezábel királynő nem merte megölni Illést. Gondolj bele: ha valóban meg akarta volna öletni, akkor nem hírnököt küldött volna, hogy figyelmeztesse, hanem egy bérgyilkost! Jezábel félt Illés befolyásától. Ha a próféta mártírként végzi, az csak növelte volna hatását, és alighanem forradalmat szült volna. Mivel épp most látta, hogy mit tett Isten Baal prófétáival, Jezábel alighanem félt attól, hogy mit tenne vele Isten, ha ártana Illésnek. Ezért szavai csupán üres fenyegetések voltak. De Illés ahelyett, hogy megállt volna, és a valósághoz hűen kiértékelte volna a helyzetet, inkább elmenekült.

 

 

Mi is hajlamosak vagyunk eltúlozni a negatívumot, amikor depressziósak vagyunk. A valóságban nem Illés volt az egyetlen, aki még hűséges maradt Istenhez. Volt még hétezer ember, aki nem hódolt be a pogány vallásnak (ld. 1Királyok 19:18), de Illés eltúlozta a problémát, emiatt még mélyebbre süllyedt.

 

Ha ma depressziósnak érzed magad, állj fel, és mondd: „Ez is el fog múlni. Ami nem pusztít el, az csak erősebbé tesz.” Íme, egy ígéret, melyre teljes biztonsággal támaszkodhatsz.

 

Az  egész  írás  tanulsága,  amelyek nem az  én  gondolataim, hiszen  kölcsönvettem  minden szavát  a  MAIIGE. kiadványból, ami  nekem  "mindennapi kenyerem",     AMI  NEM ÖL MEG, AZ  MEGERŐSIT!   Testben, Lélekben, Szellemben.  Amikor  idáig  elérsz, megteremtetted  a  magad  belső  harmóniáját.  

 

 

Lektorálta Párom, Benkő Péter

Szigeti Erzsébet-Böbe

személyes életvezetési tréner

+36 70 363 8094

[email protected]