Bár már 2014 óta jogszerű tevékenység Magyarországon is a bizalmi vagyonkezelés (az angol trust jogintézmény hazai megfelelője), mégis kevesen ismerik részletesen, de még nagyjából sem. Ez a rövid cikk kizárólag arra alkalmas, hogy felkeltse az Olvasó érdeklődését és ha számára érdekes vagy szükséges lehet, akkor vegye igénybe az erre szakosodott tanácsadók egyikét.
 
Nézzük akkor mi szükséges a bizalmi vagyonkezeléshez? Először is VAGYON! Ami lehet pl.
-       ingatlan (pl. lakás, termőföld, ház)
-       ingóság (pl. jacht, autó, repülő, nagy értékű hangszer)
-       értékpapír (pl. részvény, kötvény)
-       üzletrész (vállalkozásban)
-       vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezet, használat joga, bérleti jog, telki szolgalom)
-       szellemi alkotás (az iparjogvédelem és a szerzői jog által oltalmazott alkotások)
-       Követelések (amikkel nekünk tartoznak)
A magyar szabályozás alapján a bizalmi vagyonkezelés olyan szerződéses viszony, ahol a vagyon eredeti tulajdonosa a vagyonrendelő, vagyonát vagy annak egy részét elkülöníti és ideiglenes jelleggel átruházza a bizalmi vagyonkezelőre, azzal a céllal, hogy a bizalmi vagyonkezelő a rá ruházott vagyont:
·       kezelje,
·       adminisztrálja,
·       gyakorolja a tulajdonosi jogokat,
·       értékét megőrizze és gyarapítsa,
·       a vagyonrendelő által meghatározott kedvezményezettnek vagy kedvezményezetti körnek kiadja.
 
A bizalmi vagyonkezelés célja a magán és családi vagyonok hosszú távú megvédelmezése és gyarapítása.
A folytatásban a személyi jövedelemadó bevallás összeállításáról lesz szó.
A teljes cikk a www.csakanoknekmagazin.hu weboldalon olvasható.
Dr. Marczi Erika
+36-30 / 280-7475
emarczi@hu.inter.net