IX. Nemzetközi Médiakonferencia

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szervezésében

 

2017. szeptember 27-29. (szerda-péntek), Balatonalmádi

 

Szeptember 27. és 29. között rendezi meg a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) a IX. Nemzetközi Médiakonferenciát Balatonalmádiban. A konferencia lehetőséget biztosít a szakembereknek, hogy megvitassák, hogyan befolyásolják az elektronikus és a nyomtatott médiumok, a számítógépes játékok, valamint a mobiltelefonok a gyermekek és fiatalok fejlődését.

 

A gyerekek és fiatalok médiahasználati szokásainak, illetve az egyre fontosabbá váló digitális identitásuk kialakulásának nyomon követése és megértése folyamatos kihívást jelent az ezzel foglalkozó szakembereknek. Az elmúlt évek során a gyerekek és fiatalok életében a közösségi média az információszerzés, a szórakozás és a társas kapcsolatok első számú helyszínévé vált. A közösségi média tudatos, a világ és önmagunk megismerését hatékonyan segítő, ugyanakkor biztonságos, azaz a kockázatokat minimalizáló használatára való felkészítés a szülők, a tanárok, a hagyományos és online média és az ezzel foglalkozó állami és civil szervezetek közös feladata és felelőssége. Ez azonban csak akkor lehet sikeres, ha az érintettek ismerik ezt a világot, és megpróbálják megérteni a gyerekek és fiatalok igényeit, motivációit és aggodalmait. 

 

 

A korábbi konferenciák vizsgálatai, fókuszpontjai  és problématérképei kivételes figyelemmel rögzítették ezt a történelmileg is jelentősnek tekinthető átalakulást. A változások trendjeit, a használat és a hatás kritikus pontjait feltáró és elemző kutatások hasznos támpontként szolgáltak a gyermekvédelem, a média értő és pozitív használatának elősegítéséért felelősséget érzők számára. Az idei konferencia fókuszában az elmúlt 20 év – az első konferenciára készülő kutatások szakmai munkája és a koncepció kialakítása 1997-ben kezdődött – eredményeire való visszatekintés és a jelenig tartó trendelemzés áll.

 

A fenti témákban kíván a Konferencia párbeszédet kialakítani. A korábbi hagyománynak megfelelően a konferencia a gyermekek, illetve a fiatalok és a média kapcsolatának számos területét érinteni fogja, mind a lineáris, mind a nem-lineáris tartalmakat illetően. Kiemelt témája a közösségi média-műveltség lesz.

 

 

A konferencián neves szakemberek tartanak 15 perces előadásokat tapasztalataikról, kutatásaikról, a következő témákban:

 

1. Tartalmak

2. Felhasználók

3. Intézmények

 

A konferencia kiemelt célja, hogy olyan előadókat hívjon meg, akik friss kutatásokat végeztek a témában, hogy bemutathassák eredményeiket, egyúttal erősíteni a kérdéskör interdiszciplináris megközelítését. A konferencia anyagát a szervezők könyv formájában is kiadják, melyben az eseményen elhangzott előadások és kutatási anyagok olvashatóak. 

 

 

A magyarországi Safer Internet Program (SIP) idén ismét fontos szerephez jut a rendezvényen. A projekt célja, az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban, az internet és az új online technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való – biztonságosabbá tétele, a jogellenes, valamint az internethasználók által nem igényelt tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása és a tudatosság növelése. A konferencia főtámogatója a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), amely Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központokat és az Internet Hotline internetes jogsegélyszolgálatot is működteti.

 

A konferencia időpontja és helyszíne:

2017. szeptember 27. 13 órától szeptember 29. 16 óráig

 

Hotel Bál Resort, Balatonalmádi (volt Ramada Hotel Lake Balaton)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsilinszky út 14.

 

Szeretettel várunk mindenkit a hallgatóság körében!

 

http://www.gyermekmento.hu/Tartalmak/Hirek/A-media-hatasa-a-gyermekekre-es-fiatalokra

 

Szervezetünkről további információ a www.gyermekmento.hu weboldalon található.