Siófok – a magyar Ostende

Siófok sajátos helyet foglal el a tavi települések sorában. A 19. században a veszprémi káptalan tulajdonát képezte és felfutását a déli vaspálya megépülésének köszönheti. A fürdőhellyé válás azonban néhány évtized alatt zajlott le, az 1865-ben még csak mezővárosként funkcionáló településen. Hamarosan – az igényeket látva –, 1871-ben megépült az első, beszédes feliratú – Magyar Tenger – fürdőház és megkezdődtek a telekparcellázások. Időközben Siófok nagybefektető részvényesek kezébe került, majd Glatz Henrik – a Franklin nyomda alapítója – vállalkozó vezetésével a Siófokot fejlesztő részvénytársaság megkezdte a korszerű fürdőtelep kialakítását, szállodák, vendéglők, kávéházak létesültek, parti korzót alapítottak ki. Az új fürdőtelepet – melyet a neves mérnök, Ray Rezső tervei alapján kiviteleztek – 1893 júniusában nyitották meg. A Siófoki Balaton Fürdő és Szálló Részvénytársaság harmincöt hektáros fürdőtelepet létesített díszes szállodákkal, parkkal, nyaralókkal. A fürdőtelep szépen fejlődött, megépült az impozáns Sió és a Hullám szálló. A nagy villák tulajdonosai korabeli festőművészek voltak: Than Mór, Vágó Pál, Flesch Tivadar, Tölgyessy Artúr. A korabeli tudósítás jól tükrözte a fürdőtelep modern felszereltségét:

„A Balaton siófoki része teljes pompában várja a vasárnapi megnyitót. Kincses Balatonnak ez a drága korálja most már a világba lépő leányzó teljes bájával fogadja a vendégeit. A megnyitó ezen a részen lesz a legünnepélyesebb, a legnagyobb fényű. A program szélesrefaragott keretébe sok kedves, szórakoztató, igazi szezonhangulatot hozó pontot akasztottak be. A fényes fogadtatás érdekes lesz, a lóverseny izgató, a banket a legkedélyesebb, a csónakparthie a legromantikusabb, a kivilágítás és fáklyászene ünnepi s a táncvigalom a gyönyörű programm legmulatóbb része.” (Forrás:A siófoki fürdő megnyitása. Balaton Társadalmi és Közművelődési Közlöny, 1893. jún. 18. 2. p.)

Siófok rohamosan fejlődött, a 20. század elejére a település lett a Balatoni Gőzhajózás Rt. székhelye, a halászat, a Balatoni Szövetség központja és a megfelelő infrastrukturális és kommunális hálózat is kiépült. A 20. század elejére a vendégéjszakák számában Siófok elhagyta Balatonfüredet, ezáltal komoly verseny alakult ki a nagyobb települések között.

Híres fürdőhelyek a Balatonnál- 1. rész

Híres fürdőhelyek a Balatonnál- 2. rész

Híres fürdőhelyek a Balatonnál- 3. rész

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke