KOVÁCS EMŐKE ÍRÁSA

„Hol elmegyek tőled, hol megjövök hozzád, de mindig a tied leszek…”

Szerelem a Balatonnál

A Balatonnál a szerelemnek számos nyoma akad: gondoljunk a balatonudvari kőszívekre vagy a badacsonyi Rózsakőre, de eszünkbe juthat a fonyódi Kripta-villa megható története is. A tó híres – beteljesült vagy titkos – szerelmi viszonyoknak is helyet adott, neves írók, költők, történelmi alakok találták meg itt életük párját.

Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor

Kisfaludy Sándor (1772-1844) a régi nemesi családból származó joggyakornok kezdetben nem annyira a művészetéről, hanem az életviteléről, pontosabban nőügyeiről volt híres. Hamar felismerte, a lányok, asszonyok szívéhez két út vezet: a katonai uniformis, valamint az irodalom. Jöttek a kalandos esztendők: katonaként megjárta fél Európát. Sok-sok barátság, számtalan impulzus, irodalmi és művészeti inspiráció érte, és persze női rajongók tucatja kísérte útját. 1799-ben szerelt le és tért vissza szülőföldjére. Ekkor már egy badacsonyi szüretről ismerte és szerette Szegedy Rózát (1755-1832), a Vas megyei alispán lányát. 1796 végén meg is kérte kezét, de Róza, sejtvén a férfi csapodárságát, elutasította, csak 1800-ban jöhetett létre a házasság. Kisfaludy megváltozott Róza viszonzott szerelmétől. Sümegen gazdálkodó nemesi életvitelbe kezdett, sikerrel és egyre többet írt kedvelt és kellemes prózai, drámai és lírai műveket egyaránt. Róza hű és szerető asszonya lett a sümegi költőnek, az asszony badacsonyi présháza sok szüretnek adott otthont és kedves, szüreti hajlakévá vált a házaspárnak.

Kép: wikipedia.hu

Kisfaludy Szegedy Rózához fűződő szerelmének lenyomatai a Himfy versek, melynek egyikéből idézünk, érzékeltetve Kisfaludy szerelmes lobogását:

Oh te, szívem kedveltjének
Első édes irgalma!
Első csókja szerelmének!
Kínaim szép jutalma:
Szívemnek mély fenekében,
Ott sajogsz te most is még;
Üdvezítő erejében
Tüzed mindég bennem ég.
Bár mi légyen már belőlem,
Elmondhatom azt felőlem:
Nem hiába reméltem
Mert szerettem és éltem.

Gyermekük sajnos nem született, Róza 1832 májusában elhunyt, de Kisfaludy hozzá írott szerelmes alkotásai a mai napig bizonyítékai a nagy és tiszta érzelmeknek.

Szerelem a Balatonnál- 1. rész

Dr. Kovács Emőke
Történész
Balaton kutató
www.facebook.com/drkovacsemoke