Összeszedve időmet befejezem a haszonélvezet-tulajdonjog viszonyáról írt bejegyzésemet. Ott tartottunk, hogy tisztázandó kérdésként merülhet fel a haszonélvezeti jog értékének kiszámítása és az ezen joggal terhet ingatlan adásvétele. A haszonélvezeti jog értéke kiszámításának szabályait az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72.§ szabályozza. Kiszámításának módja: az ingatlan forgalmi értékét el kell osztani hússzal, ez a haszonélvezeti jog egyévi értéke. Amennyiben meghatározott idejű a haszonélvezeti jog, úgy ezt az egyévi értéket kell megszorozni a kikötött évek számával. Ennél jóval gyakoribb az az eset, mikor holtig tartó haszonélvezeti jog áll fenn. Ilyenkor az egyévi értéket meg kell szorozni a haszonélvező életkorának megfelelő szorzóval, azaz 25 évesnél fiatalabb haszonélvezőnél a szorzó 10-szeres, 25-50 éves haszonélvezőnél a szorzó 8-szoros, 50-65 évesnél 6-szoros, 65 évnél idősebbnél 4-szeres.

 

 

Nézzük ezt egy példa segítségével meg: 20 millió forint forgalmi értékű ingatlanon egy 60 éves haszonélvező esetében a haszonélvezeti jog ellenértékének értéke:

 

20.000.000/20×6=6.000.000,-Ft.
A haszonélvezeti jog számszerűsített értéke akkor nyer jelentőséget, ha az ilyen joggal terhelt ingatlant el kívánjuk adni, cserélni, ajándékozni vagy öröklés esetében. Legegyszerűbb lehetőség, ha a tulajdonosi személycserével a haszonélvezeti jog fennmarad, azaz a haszonélvező személye változatlan, mert ekkor nem kell értékszámítást végezni. Amennyiben eladásra, cserére vagy egyéb tulajdonos személyében bekövetkezett változás történik s a haszonélvezetet meg akarjuk szűntetni, akkor a haszonélvezeti jogot meg kell váltani, azaz ki kell fizetni a haszonélvező személyt.

Ekkor kell kiszámítani a fent írt módon a haszonélvezeti jog értékét s azt megfizetni a haszonélvező részére, mindezzel megváltva az ő jogát. E haszonélvező bevétele adóköteles, azaz az adott évben bevételként kell feltűntetni az szja bevallásban és 15 % szja adófizetési kötelezettségünk keletkezik. Jótanács: nem érdemes kihagyni a bevallásból azzal a megjegyzéssel, hogy úgy sem tudja meg senki, mert a földhivatal az adóhatósággal közvetlen kapcsolatban van és részére megküldi az adásvételi szerződést így tudomással bír „Drága Adóhatóságunk” a haszonélvezeti jogunkról való lemondásunkért kapott összegről. A haszonélvezeti jogról ingyenesen öröklés és ajándékozás útján lehet lemondani, vagy szerezhető meg, amely természetesen (már nem csodálkozunk) ajándékozási illetékköteles. Ezért az értékszámításra itt is szükség van, mert annak alapján fizetjük meg az adót, sőt az ajándékozási illeték mértéke sávosan emelkedik értéktől függően, így a pontos számításra törekedjünk. Nos röviden és tömören ennyi! Bízom benne ismételten érthetően, egyszerűen és kielégítően írtam meg e témát feszegető irkafirkámat. Ne feledjé(k)tek: Csak a FINESZ (furfang, fortély, agyafúrt stb.)!

 

Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna
drmiroda@gmail.com
+36/30-684-8729