Földhöz ragadt pénzügyek 8.

 

Előző cikkünkben a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos feladatainkról volt szó. Azonosítás, személyes megjelenés, nyilatkozatok kitöltése, az azonosításhoz használt dokumentumunkról másolatot készítenek.

Most az egyik fontos nyilatkozatról lesz szó – megkérdezik kiemelt közszereplőnek, az ő közeli hozzátartozójának vagy vele közeli kapcsolatban álló személynek számítunk-e.

Kinek mi a tippje, ki a kiemelt közszereplő? Pl. a politikus, a médiasztár, a celeb. Nos a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabály pontosan meghatározza ezt, íme!

Kiemelt közszereplő: az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el. OK, de ki a fontos közfeladatot ellátó személy?

 

Én közszereplő vagyok?

 

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

 

Én közszereplő vagyok?

Már csak azt kell tudni, ki a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója:
a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Ezek eddig eléggé konkrét definíciók voltak, most jön a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy!

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy

a) bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő javára hoztak létre

A banknál, pénzintézetnél, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, biztosítónál ezeket nem tudják rólunk, de kötelességük tőlünk az erre vonatkozó nyilatkozatot beszerezni, hogy az ottani szolgáltatást 2019. októbere után is igénybe tudjuk venni.

Földhöz ragadt pénzügyek 1.
Földhöz ragadt pénzügyek 2.
Földhöz ragadt pénzügyek 3.
Földhöz ragadt pénzügyek 4.
Földhöz ragadt pénzügyek 5.
Földhöz ragadt pénzügyek 6.
Földhöz ragadt pénzügyek 7.

Dr. Marczi Erika
+36-30 / 280-7475
[email protected]